Search

Sunday, April 3, 2016

அறிவு மயக்கம் அகற்றும் அறிவியக்கம்அறிவு மயக்கம் அகற்றும் அறிவியக்கம்

(நம்நாடு வார ஏட்டில் 12.02.1976 ல் நந்திவர்மன் எழுதியது)

பஞ்சாங்கம் பார்த்துப் பாழ்பட்டுப்போன நாட்டில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். கடிகார முள்ளோடு போட்டியிட்டுக் காரியமாற்றியோர் நிரம்பிய மேலைநாடுகள் பொருளாராரத் துறையில் பெரு வெற்றி ஈட்டியதைக் கண்ட பின்னரும், கருத்திலே தெளிவு ஏற்படாமல் காரிருளில் சிக்கிக் கிடக்கின்றோம். கோளின் அசைவே கொணர்க உணவென வாளா இருந்தால் வயிறது தூற்றும். நேரம் சரியாகும்வரை ஏதுஞ் செய்யேன் என்று படுத்துக் கொண்டால் அடுக்கடுக்காய் அல்லல்கள் வரும். கைவரி கண்டு காசு பறிக்க எவனோ சொல்லும் பொய்யுரை நம்பிப் பொழுதெல்லாம் தூங்கிக் கிடந்தால் வறுமையை விரட்டுவதும் வளமையைத் திரட்டுவதும் முடியாமற் போகும். கடவுளுக்கு விழாவெடுத்துக் காசைக் கரியாக்கிக் கொண்டிருந்தால் இடைத்தரகர் ஏப்பம்விட ஏதுவாகுமே ஒழிய எல்லா நலனும் வந்துவிடாது.
அயனோத்சவத்தால் புண்ணிய பலம் அடையலாமென்பது அறிவிலார் மட்டுமே நம்புதற்கேற்றது. பாதோத்சவத்தால் இராஜதோஷ நிவர்த்தி ஏற்படும் என்றும். அமாவாசையால் தாரபுத்திராதி இஷ்டகாமிய சித்தி அடையலாம் என்றும் பௌர்ணமி பூசையால் சகல பாப நிவாரணம் எய்தலாம் என்னும் பௌர்ணமி பூசையால் சகல பாப நிவாரணம் எய்தலாம் என்றும் கிருத்திகை கொண்டாடுவரால் சௌக்கியம் விளையும் என்றும், திருவாதிரையால் சகல சம்பத்தும் சேரும் என்றும். மகம் கொண்டாடினால் சுஜன சிரேஸ்டத் துவம் ஏற்படும் என்றும். உத்திரத்தால் சீலம் நேரும் என்றும். சித்திரையால் ரூபலாவண்ய மனைவி கிடைப்பாள் என்றும் ஆரியர் இட்டுக் கட்டிய கட்டுக் கதைகளை இன்னமும் நம்பிக் கொண்டிருக்கலாமா? சித்திரை கொண்டாடாத சீர்திருத்தக்காரர்க்கு அழகிய மனைவி அகப்படாமல்தான் போய்விட்டாளா? சித்திரை கொண்டாடும் பக்திமான்கட்கு அகோர பத்தினியர் இல்லாமலா
இருக்கின்றனர் என்றெல்லாம் எண்ணத்திலே கேள்விக்குறிகளை எழுப்ப பகுத்தறிவியக்கமாம் தி.மு. கழகம் இங்கு இல்லையானால் மடமைப்பிடியில் மாக்களென இன்னமும் தான் நம்மவர் உழன்று கொண்டிருக்க நேரும்.
கைராட்டை சுற்றிக் கொண்டும், கலப்பûயால் உழுது கொண்டும், கட்டை வண்டியிலே பயணஞ்செய்து கொண்டும் இராகுகாலம்-எமகண்டம், வாரசூலை என நாளின் பெரும்பகுதியை வீணாக்கிக்கொண்டும், சும்மா இருப்பதே சுகம் என முழங்கிக்கொண்டும், திண்ணைப் பேச்சிலும் தெருமுனைப் பேச்சிலும். சந்துமுனைச் சிந்திலும் காலத்தைக் கழித்துக் கொண்டும் உலகில் நிரந்தரப் பிச்சைக்காரர்களாய் நம் நாட்டவர் என்றென்றும் இருக்குமளவு மதங்கள் ஊட்டிய ஆரியமாயையில் இருந்து தமிழினத்தை விடுவிக்கும் பெரும் பொறுப்பு தி.மு. கழகத்தின்மீது விழுந்துள்ளது.
கருட வாகனத்தையும், மயில் வாகனத்தையும், பெருச்சாளி வாகனத்தையும், ரிஷ்ப வாகனத்தையும் வெள்ளியாலும் பொன்னாலுஞ் செய்து óவறுமையிலே கடைசிவரை நெளியத்தான் óகற்றுக் கொண்டிருக்கிறோமே ஒழிய, விண்வெளியுகத்திற்கு வேண்டிய அறிவைப்ó பெறத் தவறிவிட்டோம்.
"கருடன், கழுகு, மயில், திருடும் நாய், பெருச்சாளி, கடிக்கும் பாம்பு, குரங்கு, பிடிக்குங்குதிரை, யானை, குருடுகளே! மாடுளையும் அதன் சாணியையும் பெண் குறியையும் தெய்வமென்று வெறி கொண்டலையாதேயும் " என்றும்.
"வில்வந் துளசி கொன்றை கொல்லும் அவரி ஆத்திவேம்போ டரசுவன்னி, ஒம்பால் பனையறுகம் புல் ஒதிதருப்பை யாவும் நல்கும் கதியென்றெண்ணி பொருளைக் காணமற் போனீர்-இருளின் மக்களே நீங்கள் " என்றும் சித்தர்கள் பாடி அறிவுறுத்தும் நிலை ஏன் ஏற்பட்டது என இன்னமும் எண்ணிப் பார்க்காதிருக்கிறோம். சித்தர்கள் வழியில் சீர்திருத்த இயக்கமாம் தி.மு. கழகம் எழுப்பிய வினக்குறிகள் தொடர்ந்து தமிழன் ஒவ்வொருவனுடைய நெஞ்சிலும் ஒங்கி ஒலித்தாக வேண்டும். விஞ்ஞானச் சித்தனை வேரூன்றி வளர்ந்தாக வேண்டும். பகுத்தறிவு ஒளி பாய்ந்தாகல் வேண்டும்.
"செஞ்ஞாயிற்றுச் செலவு " பற்றிய புறப்பாடல் தமிழனிடம் உண்டு. ஆயின் இடையில் தமிழனுக்கு ஏற்பட்ட மதி மயக்கம் பாடல் வழியில் ஞாயிறு ஏகும் பயணத்திற்கான விஞ்ஞான அறிவை வளர்த்துக் கொள்ளவிடாமல் தடுத்துவிட்டது. அறிவியல் முனைப்பையும் முன்னேற்றத்தையும் அடியோடு கெடுத்து விட்டது. வறுமையை பரிசாகக் கொடுத்துவிட்டது. ஊக்கத்தை வேரோடு ஒழித்துவிட்டது. உழைக்கும் துடிப்பை மூடநம்பிக்கையும் புராண போதையும் அழித்துவிட்டது.
அணுவைத் துளைத்து என்ற திருவள்ளுவமாலை வரி இங்கே உண்டு. அணுவைப் பிளக்கும் ஆற்றலை நாம் பெற்றோமில்லை. திருவள்ளுமாலை வரியில் கற்றோமில்லை.
பழந்தமிழ் மன்னர்களும் பொறியியல் வளர்ச்சிக்கு ஆக்கமும் ஊக்கமும் அளித்தே வந்தள்ளனர்.
மன்னர் தம் கோட்டை மதில் மீது நூற்றுவரைக் கொல்லி, நூக்கியெறி பேய்ப்பொறி களிறுப்பொறி. பாம்பும் பொறி சங்கிலிப்பொறி புலிப்பொறி. விற்பொறி, குதிரைப் பொறி, தொடர்வாள். கற்பொறி, தீப்பொறி, நெருக்கு மரம்.கெம்புருகு, வெம்புருகு,நெய் உமிழும் பொறி, அம்புமிழும் பொறி, கல்லுமிழும் பொறி, குரங்குப்பொறி, அரியும் பொறி, நண்நூல் என்று பகைவரைத் தாக்கும் பன்னூறு பொறிகள் இருந்தகை சீவக சிந்தாமணி செப்புகின்றது. இன்று போர்க்கருவிகளை பிற நாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யக் கற்றுள்ளோம் என்பதைத் தவிரப் புதுவதுபுனையும் ஆற்றல் அற்றுவிட்டோம் என்பதுதானே வெள்ளிடைமலை.
இத்தகு பொறிகளே இல்லாமல் கையும் காலுமே கருவிகள் என மனிதர்கள் அடித்துக்கொண்டிருக்கலாம். கற்கருவி, இரும்புக் கருவி என மாந்த நாகரிகம் மெள்ள மெள்ள வளர்ந்திருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை என்போர் அவனியில் இருந்திடக் காண்போமோ?
விண்வெளி யுகத்தில் கட்டை வண்டி வேகத்தில் காரியம் நடைபெற்றாக வேண்டும் என வாதிடும் விந்தை மனிதர்களும் இருக்கின்றரே என்ற வேதனைதான் வெடித்துக்கிளம்புகின்றது.
ஒலி வேகத்தில்-ஒளி வேகத்தில் உலகில் அறிவியல் வளர்ச்சி ஏற்படும் காலத்தில் நாம் வாழ்கின்றேம்.
ஒலி வேகம் வேண்டும் என உணர்த்த ஒலியை ஒம் வடிவில் வழிபட்ட பரம்பரையினர் நாம் நாம் எனினும் ஆமைகளாய் ஊமைகளாய் ஆற்றலற்றுக் கிடக்கின்றோம்.
ஒளி வணக்கம் - உதயசூரியன் வழிபாடு உலகெல்லாம் பண்டு தொட்டு இருந்து வருகின்றது. ஒளிக்கு உருவம் தந்து-தீயை உண்டாக்குகின்ற தீக்கடைக் கோலை "சிவலிங்க " மென வணங்கி வருகின்றோம். தீக் கடைக்கோல் அன்று தீ மூட்டத் தேவையாயிற்று. அதனை அந்நாளில் தெய்வம் ஆக்கிவிட்டனர். பின்னால் சக்கிமுக்கிக்கல் தீயை உண்டாக்கினலும் அதனைக் கும்பிடு வாரில்லை. இன்று தீப்பொறியை உண்டாக்குவதால் குச்சியை தெய்வமெனக் கும்ப்பிடுவோமா? ஒரு பொத்தானை அமுக்கினாலே அறைமின் ஒளி பரவுகின்றது - கண்டு கன்னத்தில் போட்டுக்கொள்கிறேமே ஒழிய பொத்தனையோ-மின்விளக்கையோ வழிபடத் தலைப்படுவதில்லை.
ஒளி வணக்கம் உருவ வணக்கமாகி "நட்டகல்லை தெய்வ மேன்று " சிவவாக்கியர் என்னும் சித்தர் செப்புவதுபோல நாலுபுட்பம் சாத்தும் மடமை நாட்டினில் பெருகிவிட்டது உருவணக்கத்தை ஒழித்து ஒளி வணக்கத்தினை உயிர்ப்பிக்க கித்தர்களும் வள்ளலாரு முயற்சி செய்யும் அளவு தீமை புரையோடி விட்டது. ஒளி வேகத்தில் விண்ணில் பயணம் செய்யும் கலங்களைப் படைத்திடும் மேனட்டார் ஒளியை வழிபட்டுக் கொண்டிருந்தாரில்ல இந்த உண்மையை பசுமரத் தாணிபோல் தமிழன் ஒவ்வொருவனுடைய உள்ளத்திலும் பதித்துப்பகுத்தறிவு யுகம் உதிக்கும் வரையில் தி.மு. கழகத்தின் தொண்டு நம் நாட்டுக்குத் தேவைப்படுகின்றது.
வழிபாடு நம் அறிவியல் வளர்ச்சியைக் கெடுத்துவிட்டதும் ஆலயம் தொழுதல் சால நன்றென்று கோயில் கட்டிக்குடமுழுக்காட்டிக் கொண்டிருந்தோமே ஒழிய அறிவியல் துறையில் முன்னேற்றத்தைக் காணத் தவறிவிட்டோம். இத்தோடு முன்னோர் அறிந்தவர்களையும் மூடிவைத்து பாழாய் போய்விட்டது.
கண்டவர் விண்டிலர் என்று கணக்கில்லா அறிவுத்துறை செய்திகள் கல்லறைக்கும் போய்விட்டன. சித்த மருத்துவச் சிறப்பு இன்று பெருமையாகப் பேசப்படுகின்றது. எத்தனை சித்த மருத்துவச் செய்திகள் ஒரு சிலரின் தன்னலத்தால் பிறங்கடைகட்குக் கிட்டாமல் எட்டாமல் போய்விட்டது சிலரிடம் சிறைப்பட்டிருந்த அறிவுதான் இப்படிப் பயன் படாமல் போயிற்றென்றால்ல் செல்லரித்த சுவடிகளில் அழிந்துவிட்ட அற்புத மருத்துவத்திற்கு அளவேது.
உள்ள அறிவையே ஒழுங்காகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளததால் தவறிவிட்ட நாட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்.
‘நித்திய கல்யாணி’ எனும் மூலிகை இன்று புற்றுக் நோய்க்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கப் பயன்படுகின்றது. வேர்கள் மூலிகைகள் பற்றி ஆழ்ந்தகன்ற அறிவுசான்ற பழந்தமிழ்ச் சித்தர்க்கு இது தெரியாத சேதியாக இருந்திருக்கமுடியாது. ஆயின் அழிந்து போன ஏடுகளில் அடுத்துவர்க்கு அறிவிக்கப்படாது அழிந்த கருத்துக்களில் இதுவும் அடங்கி இருக்கலாம்.
இன்றோ, மருத்துவச் சொற்கள் தமிழில் இன்னமும் மொழியப் பெயர்க்கப் படாமல் மருத்துவம் ஆங்கிலத்தின் வாயிலாகக் கற்பிக்கப்படுகின்றது. தமிழ் இத்துறையில் பயிற்று மொழியாவது தி.மு. கழகம் மறுபடியும். அரசுப் பொறுப்பேற்றால் தான் இயலும்.
புதுவை ஜிப்மர் மருத்துவக் கல்லூரியில் மாணவராக இருந்தபோதே டாக்டர் அரிமா மகிழ்கோ என்ற இளைஞர் உடற்கூறியலைத் தனித் தமிழில் மொழி பெயர்த்தார். இன்னமும் இது வெளியாகவில்லை. தூய தமிழில் மருத்துவச் சொற்களைப் படைக்கும் இவர் போல்வார்தொண்டைத் தமிழ்ப் பற்றுடைய தி.மு. கழக அரசே பயன்படுத்த முடியுமே அல்லாமல் இனப்பகைவர் எம்.ஜி. ஆரிடம் இதனை எதிர்பார்ப்பதால் பயனில்லை.
மேலைநாட்டவர் குற்றவாளிகளை ஒருவகை நோயாளிகள் என்று கொண்டு சில நரம்புகளை மருத்துவம் அல்லது அறுவைப் பண்டுவம் மூலம் திருத்தினால் கொலை, களவு போன்ற குற்றங்களே நிகழாமல் தடுத்திடலாம் என்கிறனர், ஒபன் ஈமர், எட்வர்டு டெல்லர் போன்ற அறிஞர்தம் கருத்தை பேரறிஞர் அண்ணா மனிதனும் மிருகமும் என்ற கட்டுரையில் மேற்சொன்ன தகவலைத் தெரிவிக்கின்றார்.
எழுபத்தீராயிரம் நாடிகளும் பதின்மூன்றாயிரம் நரம்புகளும் மனித உடலில் உள்ளன எனவும், நாழிகை ஒன்றுக்கு 360 சுவாசமாக நாளொன்றுக்கு இருபத்தோராயிரத்து அறுநூறு முறை சுவாசிக்கிறோம் என்றும் திருமூலர் கணக்கிடுகிறார், இந்த அறிவு இதற்குப் பின்னால் ஆய்வைத் தூண்டப்பயன்பட்டிருந்தால் ஈரர்யிரம் ஆண்டுகளில் இங்கேயே மேலே நாட்டில் இன்று முளைவிடும் சிந்தனை என்றோ முளைவிட்டிருக்க முடியும். சில நூல்களை தொடத் தவறினோம் தொட்ட நூலில் அறிவிக்கப் பட்ட செய்திகளை விட்ட இடத்தினின்று தொடரத் தவறினோம். இன்று இடறுகின்றோம். கராத்தே போர் முறைக்கே வித்தே தமிழகத்தில் இருந்து தான் கிடைத்துள்ளது. பழந் தமிழகத்தில் வர்மக்கலை என்றோர் போர்முறை உண்டு இதில் வல்லமை பெற்றதினாலேயே சில அரசர்க்கு வர்மன் என்ற அடைமொழி ஏற்ப்பட்டது. இந்தக் கலை கற்பவரின்றி கற்பிப்பாரின்றி தமிழகத்தில் அடியோடு அழிந்து விட்டது.
வர்மக்கலையை அறிந்தவர் இன்று மலேசியாவில் வாழும் மாமுனிவர் இராமதாசர். கூரியர் ஆசிரியர் மணவை முசுதபா போன்றோர் இராமதாசரிடம் இருந்து இக்கலை பற்றிய நுட்பங்களைக் கேட்டறிந்து நாட்டுக்கு அறிவிக்கும் நினைவுடன் இருந்து வருகின்றனர். எதிர்காலத்தில் ஏற்பட உள்ள தி.மு.கழக அரசு இக்கலையைப் பேண ஆக்கமும் ஊக்கமும் நல்கும்.
அழிந்துவரும் கலைகளை அழியாமல் காப்பதற்கும் அறிவியல் வளர்ச்சியை விளக்கவும் அறிவியக்கமாம் தி.மு.கழகத்தின் பணி நம் நாட்டிற்கு என்றென்றும் தேவையாய் உள்ளது.
நிலந்தரு திருவே பெரிதென்றால்கூடப் பொறியியல் அறிவு பயன்பட்டு இயந்திரங்கள் வேளாண்மையில் இறங்கிப் புதிய முறைகள் செயல்படுத்தப்பட்டால்தான் பசிப் பிணியை ஓட்ட முடியும். சோவியத் விஞ்ஞானியர் மனிதனுடைய மூவேளை உணவையும் மாத்திரை வடிவில் ஒரு தீப்பெட்டியில் அடைக்க முடியும் என்றோர் ஆராய்ச்சி மூலம் நிறுவியுள்ளனர். இவ்வராய்ச்சியின் பயன் மக்களை அடையும் போதுதான் பசிப்பிணிகயை வெற்றி கொள்ள முடியும். பொறியியல் வளர்ச்சி அறிவியல் எழுச்சி இன்பத் தமிழகத்தில் ஏற்பட எண்ண விளக்கேற்றவல்ல இலட்சியப் பாசறை தி.மு.கழகமே.
பொறிகளாலே உழைப்பினையே புவிமாந்தர் பெற்றிட்டால் பூமியிலே இருவர்க்கப் பூசல் இல்லாதொழியும். பற்றாக் குறை இல்லாமல் பல்பொருட்கள் பல்கிவிட்டால் பகிர்ந்திடுவதில் பாகுபாடு பாரினில் இருந்திடாது. முற்றுரிமை பெற்றுலகில் முன்னேற்றம் காண்பதற்கு முனைப்போடு உழைப்பவரின் முக மலர்ச்சி தோன்றுவதற்கு வெற்றொலியும் விரக்தி வேதாந்தங்களும் வெட்டிப் பேச்சும் தடையாகும். வெட்டிப் பேச்சைத் தட்டி நடக்கும் வீரம் என கழகம் தோன்றிய முப்பதாம் நாளன்று எழுதிய கட்டுரையில் பேரறிஞர் அண்ணா எழுதுவாரே அந்த வீரத்தைப் பெற்ற மறவர்தம் பாடிவீடாம் தி.மு.கழகமே, விஞ்ஞான வழிச் சிந்தனையை வேரூன்ற வல்லது. அறிவெழுச்சி ஊட்ட வல்லது. அறியாமையை ஓட்டவல்லது.
அகமகிழ முக மலர அவனியுள்ளோர் ஒன்றாகி ஒருலகம் என்றாகி இருவர்க்கம் அற்றொழிய எல்லாரும் எல்லாமும் பெற்றுயர மடமை தொலைய மதவிருள் கலைய பகுத்தறிவொளி பரவ பழந்தமிழர் பண்பும் கலைகளும் சிறந்தொளிர தி.மு.கழகம் ஆற்ற கொண்டிய பணிகட்காகவே நாடும் வீடும் நாளும் கழகத்தை கலைஞரை ஏற்றிப் போற்றிக் கொண்டிருக்கும்.


அண்ணா உருவாக்கிய புதிய கோட்பாடு!

அண்ணா உருவாக்கிய புதிய கோட்பாடு!

(நம்நாடு வார ஏட்டில் 10.11.1977 ல் நந்திவர்மன் எழுதியது)

வாக்காளர்கள் நல்ல தீர்ப்பு வழங்க தவறி விட்டாலும் அறிஞர்களும் வரலாற்று ஆசிரியர்களும் தி.மு. கழகத்திற்கு நற்சான்று நல்கத் தவறினாரிலர் கொள்கைச் சிறப்பால் குவலயத்தில் குன்றாப் புகழை குறைவில்லாமல் கொண்ட தி.மு.கழகத்தை - தென்னக அரசியல் கட்சிகள் பற்றிய எழுதிய James Watch... என்ற சுவீடன் நாட்டு ஸ்டாக்ஹோம் பல் கலைக்கழக அரசியல் விற்பன்னா "Faction & Front" என்ற நூலில் பெருமையோடு குறிப்பிட்டிருக்கிறார். அதே நேரத்தில் காட்டிக் கொடுத்த நடிகர் கட்சியைப் பற்றி எழுதுகையில் One - Man Show என்று வர்ணித்துள்ளார். ஒரு மனிதனே இணையாக நடிக்கப் பெண்ணில்லாமல் துணைப் பாத்திரங்களேற்க நடிகர் இல்லாமல் - வில்லனாக ஒரு முளைத்து அவனை வீழ்த்தும் காட்சி இல்லாமல் படம் முழுவதும் ஒருவரே காட்சி தந்தால் யாரால் ஏற்பதற்கு இயலும்? ஒரு வரும் காண விரும்பாரன்றோ! திரைப்படத்திலேயே ஒரு மனிதன் மட்டும் தோன்றுவது சரியாகாது எனில் அரசியல் கட்சியில் One - Man Show மக்களால் வெறுக்கப்படுமே தவிர வரவேற்கப்பட மாட்டாது.
காணச் சகிக்காத காட்சி One - Man Show திரையில்! இப்படிக் நாணத்தக்கதாக முடிவை மேற்சொன்ன நூலாசிரியர் One - Man Show என்று சொல்வது நாணத்தக்க ஒன்று - அந்தக் கட்சியில் உள்ளோர்க்கு!.
பேணத் தக்கதல்ல இந்த ஒரு மனித ஆதிக்கம்! எதிர் காலத்தில் இது மிகவும் பாதிக்கும் என்ற உணர்வு மெல்ல நடிகர் கட்சியிலே கூட முளைவிட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. நியமனப்பொதுக் குழு -நினைத்தால் மாறும் மாவட்ட, தொகுதி பொறுப்பாளர்கள்! தேர்தலே நடத்தாமல் கட்சிப் பொறுப்பில் தன்னைத் தானே திணித்துக் கொண்ட நடிகர்! அவர் விரும்பினல் ‘தலைவர்களை‘ இறக்குமதி செய்து கொள்ள அவரே அவர்க்களித்துக் கொண்ட உரிமம் இவை கேளிக்குரியவை என்று தெரிந்தும் - ‘பச்சை‘யாகப் புரிந்தும் பதவி மேலுள்ள ஆசையால் ஒட்டிக்கொண்டிருப்போர் உதடுகளால் போற்றித் திருஅகவல் பாடிக் கொண்டிருந்தாலும் மனம் பொருமி உள்ளத்தால் திட்டிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்! One - Man Show சுவை குன்றினல் அவை- சட்டப் பேரவையும்- காலியாகலாம்!
குறுகிய நோக்கங்கட்காக கோப தாபங்கட்காக- கொள்கை ஏதும் அறிவிக்காமலே தொடங்கப் பெற்ற நடிகர் கட்சி எப்படி நல்லறிவாளர் பாராட்டைப் பெற முடியும்? கொள்கை அறிவித்த பின்பு நடிகர் தந்த குழப்ப உரைகளைக் கேட்டு அறிஞர்கள் குறுநகையல்ல குலுங்கக் குலுங்கச் சிரிக்காமல் எப்படி இருந்திட முடியும்?
‘அண்ணா இசம் என்ற சொல்லை நடிகருக்கு முன்பாகவே புதுவை அ.தி.மு.க. தன் கொள்கைப் பிரகடனத்தில் கையாண்டது. 1973 மர்ச் 22ம் தேதிய இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்8-ஆம் பக்கம் 1-ஆம் பத்தியில் தெளிவாக வெளியான கொள்கை அறிவிப்பு தனைப்பொருள் புரியமால் திருடியநடிகர் செப்டம்பரில் தன் கொள்கையாக அதனைப் பிரகடனப்படுத்திக் கொண்டார்? எழுதியவன் ஏட்டைக் கெடுத்தான்- பாடியவன் பாட்டைக் கெடுத்தான் என்பது போல் நாட்டைக் கெடுக்க வந்த நடிகர் திருடிக்கொண்ட சொற்றொடராம் அண்ண இசத்திற்கு அளித்த சுய விளக்கம் அதனை கேலிக்குரியதாக்கி விட்டது ‘காரீயமும் வெள்ளீயமும் கலந்தது காந்தீயம்’ என்று கூட நடிகர் விளக்கம் நல்க முற்பட்டிருப்பார்! நல்லவேளை காந்தியம் தப்பிற்று. அண்ணா இசம் அகப்பட்டது. கம்யூனிசமும் கேப்ரி விசலிசமும் சோஷலிசமும் தனித்தனிப் பிழிந்து வடித்தொன்றய்க் கூட்டிய சாறே, அண்ண இசமேன நடிகர் உளறி வைத்தார்!
அண்ணாவின் பொருளாதாரக் கொள்கை என்ன என்பதை முதலில் குறிப்பிட்ட அரசியல் அறிஞர் James Watch தமது நூலின் அழகுற வடித்துள்ளார்.
அண்ணா சமுதாயத்தை இரண்டாகப் பிரிக்காமல் மூன்றாகப் பிரிப்பதாக அந்த அறிஞர் கூறுகிறார். முத்தமிழ் வித்தகர் என்பதால் அண்ணா மூன்றாகப் பிரித்தாரிலர். முப்பால் கற்றவர் என்பதாலும் அன்று, வலது-இடது என்று மட்டும் அரசியல் இயக்கங்களைப்பகுப்பதில்லை. (Centrist) நடுவிலுள்ளோர் என்றும் பகுப்பதுண்டு. தி.மு. கழகம் ஒரு Centrist Party வலதுசாரி கட்சியோ - இடதுசாரியோ அல்ல. நடுவழி நடக்கும் நல்லதோர் இயக்கம். நடிகருடைய கட்சிபோல் கெடுவறழியில் நடக்கும் கீழோரின் கூடாரமன்று தி.மு. கழகம் எனவே அரசியலில் எப்படி நடுவழியோ அவ்வாறே பொருளாதாரத்திலும் இடைவழியே தி.மு. கழகம் ஏற்ற வழி. எனவே தான் பேரறிஞர் அண்ணா முதலாளி-தொழிலாளி என்ற பிரிவில் சமுதாயத்தை அடக்கமால் இடைப்பட்ட பிரிவு ஒன்றைக் குறிப்பிட்டார்.
மொழியில் இசையில் பண்பாட்டில் இரவல் கருத்துக்களை அண்ணா விரும்பாததைப் போன்றே பொருளியற்றுறையிலும் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட கோட்பாடுகள் கூடாது என்னும் கொள்கையை அண்ண கொண்டிருந்தார்.
மேற்கு-கிழக்கு என வல்லரசுகள் உலகை இருகூறாக்கிவைத்தற்கெதிராக நேரு போன்றோர் ‘நடுநிலை’ கூட்டுச் சேராமை போன்ற கோட்பாடுகளை உருவர்க்கினர். நட்பு பகை இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட நிலையில் உள்ளோரை "நொதுமலர்" என்பது தமிழ் மரபு-அதைப்போல் மேற்கு-கிழக்கு வல்லரசுகட்கான போட்டியில் யாருக்கும் நண்பனாகவோ பகைவனாகவோ இல்லாமல் "நொதுமலர்" போல் இந்நாடு நடக்கலாயிற்றன்றோ!
அதுபோன்றே காப்பிடலிசத்தைக் காப்பி அடிக்காமலும்-கம்யூனிசத்தை இறக்கு மதி செய்யாமலும் "இரவல் பொருளியற் கோட்பாடு" வேண்டாம் என்று புதிய விளக்கம் புகன்றவர் அண்ணா.
முதலாளி-தொழிலாளி என்ற இருபிரிவோடு "நுகர்வோர்" என்ற இடைப்பிரிவு ஒன்றுண்டு என உணர்த்தினார். முதலாளி தொழில் தொடங்குவது நுகர்வோர் பயன் கருதியே. நுகர்வோர் தேவைகட்குப் பொருட்களை உற்பத்தி செய்யவே தொழிலாளி அமர்த்தப்படுகின்றான். எனவே நடுத்தர வர்க்கமானது நுகர்வோரின் பிரதிநிதியாகிறது. முதலாளி வர்க்கமும் நடுத்தர வர்ககமும் நடுத்தர வர்க்கமான நுகர்வோர் (Consumer) நலனுக்காகவே ஒன்றுபட்டுள்ளன. நுகர்வோர் என்னும் நடுத்தர வர்க்கத்தார் மனிதாபிமான அடிப்படையில் தொழிலாளி வர்க்கத்தோடு தான் தோழமை பூண்டிருக்க வேண்டும் என்றும் அண்ண திட்டவட்டமாகக் கூறியுள்ளார். பாட்டாளிக்குக் கூட்டர்ளியாகவே நடுத்தர வர்க்கம் இருக்கவேண்டும் என்பதே அண்ணாவின் கட்டளை. மனிதாபிமான அடிப்படையில் இந்தச் சார்பு தேவை என்பது அறிஞரின் எண்ணம்.
கம்யூனிஸ்டுகள் தொழிலாளி வர்க்கத்தின் நலனுக்காக எத்தகைய பங்குப் பணியை மேற்கொள்ளவேண்டும் எனக் கார்ல்மார்க்ஸ் கட்டளை இட்டுச் சென்றாரோ அத்தகு பணிகளை செவ்வனே செய்து முடிக்கத் தக்கார் நடுத்தரவர்கத்தினரே என்பது பேரறிஞரின் துணிபு.
கானா நாட்டு மறைந்த அதிபர் நிக்ருமா தன் நாட்டுப் பல்கலைக் கழகத்தில் ஆராய்ச்சிப்பிரிவு ஒன்றை ஏற்படுத்தி புதிய பொருளாதாரக் கோட்பாடு ஒன்றை உருவாக்கித் தருக என, கானா நாட்டுப் பொருளியற் பேராசிரியர்களிடம் கேட்டுக்கொண்டார். இரவல் பொருளாதாரக் கொள்கை வேண்டாம் என்பதாலேயே புதிய விஞ்ஞான சோஷலிசத்தினை உருவாக்கித் தருமாறு நிக்ரூமா கேட்டார். "நிக்ருமா இசம்" அரும்பும் முன்னரே ஆட்சி இழந்தார் என்பது வரலாறு.
அண்ணாவின் பொருளியற்கோட்பாடு பல்கலைக் கழகத்தில் ஆராய்ச்சிப்பிரிவு ஒன்றை ஏற்படுத்தி ஆய்ந்தறிந்த அறிஞர்களிடம் பொறுப்புத் தரப்படுமானல் புதிய சித்தாந்தமாகவே புவியில் மலரக் கூடும் காலம் கனியும் போது தி.மு கழகம் இந்தக் காரியத்தை ஆற்றிடும்.
(Fabian Socialism) ஃபேபியன் சோஷலிசம்- இட்லரின் நேஷனல் சோஷலிசம் -மாவோ இசம்-மார்க்சிசம்-இலெனிசம்-டிராட்ஸ்கி இசம்-டிட்டோ இசம்-நிக்ரூமா இசம்-ஜனநாயக சோஷவிசம்-என்றெல்லாம் ‘சோஷலிசம்’ பல்வேறு உருவெடுத்து விட்டது. பலரும் தத்தமது மனப்போக்கிற்கு ஏற்ப சோஷலிசத்தைத் திரித்துத் தங்கள் கருத்துகளை அந்த "லேபிளில்" விற்க ஆரம்பித்துவிட்டனர்.
சோஷலிசம் என்ற சொல் எந்த அளவு சீர்கேடு அடைந்து விட்டது என்றல் சாய்பாபாவினó மத போதனையை Spiritual Socialism ஆத் மார்த்த சோஷலிசம் என்று ‘பிளிட்ஸ்’ ஏடு கூறுமளவு சீர் கெட்டுவிட்டது.
பொதுத்துறையில் போட்ட பணம் பயன் தராமல் போகிறது. ஒரு வழிப் பாதையாகவே முதலீடு பொதுத்துறையில் முடங்கிப் போகிறது. பயன் வெறுமையாக அமைகிறது என்பதால் அண்ணா காங்கிரசாரின் கொள்கை ‘போஸ்ட் ஆபீஸ்சோஷலிசம்’ என்று கிண்டல் செய்தார். காந்தியாரின் தர்மதர்த்தா சோஷலிசத்திலிருந்து தபால் ஆபீஸ் சோஷலிசம் என்ற அளவு காங்கிரஸ் முன்னேறி விட்டது என்று தான் கேலி செய்ய வேண்டும்.
இத்துணை திரிபு வாதங்கட்கிடையே தெளிந்த கண்ணோட்டத்துடன் தி.மு. கழகத்திற்கெனத் தனியான பொருளியற் கொள்கையை அண்ண போதித்துச் சென்றுள்ளார். அவர் தொட்டுச் சென்ற துறையை அறிஞர் பெருமக்கள் துவக்கினால்-விளக்கினால் விட்டுச்சென்ற இடத்திலிருந்து விரைந்து முன்னேறி முழுமை பெறமுடியும்.
போலிகளால் இந்தப் பொறுப்பை நிறைவேற்ற இயலாது. பொருளாதாரம் தெரியாத புரட்டர்களால் புதிய தித்தாந்தம் உருவாக முடியாது. உலகத் தலைவராக வேண்டிய அண்ண நன்றி கெட்ட தமிழனுக்காகத் தன் ஓயா உழைப்பை நல்கித் தலை சாயாதிருந்தால் "பொருளியற்கோட்பாட்டை" உலகினுக்கு மார்க்சிற்குப் பின்னல் அளித்த மாமேதை என்று புகழை ஈட்டியிருப்பார்!

Wednesday, October 14, 2015

BEFORE INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR LAW OF SEA IN 2009 DRAVIDA PERAVAI

THE REGISTRAR
INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF SEA
Am Internationalen Seegerichtshof 1
22609- HAMBURG
GERMANY

Before the Respected Judges of the Tribunal

Subject: Action against Srilanka for killings of hundreds of Indian Tamil fishermen and compensation sought for lives lost in genocide beyond borders, and the redrawing of the maritime borders to protect the fishing rights of Indians regarding...

The maritime belt of the coastal India was based on the canon shot principle till 1956.Jurist Bynkershoek laid the foundation for this rule, when he enunciated that the breadth of maritime belt extends to the distance where a canon can fire i.e. 3 miles of maritime belt. This principle based on canons that were in usage in eighteenth century existed till twentieth century. The Hague Conference of 1930 which tried to extend the maritime belt did not yield results and hence Conference on Law of Sea at Geneva attempted to revise the breadth of maritime belt. India which was following this 3 mile maritime belt for centuries till 1956 extended the maritime belt by 6 miles through Presidential Proclamation. In the year 1967 it was extended to 12 miles.

Subsequently Indian Representative at UN Dr.Pannikkar made a statement before the Sub-Committee of the Peaceful Uses of the Sea-bed and Ocean Floor beyond the limits of National jurisdiction on 17th August 1971, wherein  [ Ref :UN Doc.A/C 1331] for extending the maritime belt in view of the discovery that Indian territorial waters contained huge quantities of thorium.

We Indian citizens, who rediscover the past, are baffled at the statement tabled in Indian Parliament on July 23 1974 by then Indian External Affairs Minister Mr.Swaran Singh [Lok sabha debates cols 186-201] for Re-Agreement between India and Srilanka on boundary in historic waters between the two countries and related matters. India must be aware what its own representative sought before UN Sub-committee on the need to extend its maritime belt in view of thorium find in Indian territorial waters.

When we had national interest to extend our maritime belt, only a nincompoop would opt for an agreement that will hand over Indian island of Katcha Theevu to Srilanka by way of this agreement.

We would like to remind that one Member of Indian Parliament, speaking on the floor of the house on 23rd July 1974 raised a point or order. Mr.P.K.Deo, Member from Kalahandi of Indian State of Orissa said “Nowhere the Indian Constitution provide for cession of even an inch of Indian Territory. All the Revenue records of Madras Government, a state of India, corroborate that Katcha Theevu was part of former Ramnad zamindary and an integral part of this country. So under no circumstances the Government has got any power under the Indian Constitution to cede even an inch of our country. A few days back the Coco islands which is part of Andaman group of islands belonging to India was ceded to Burma. Now it is Katcha Theevu. It is utter contempt and disrespect shown to the House [Indian Parliament] by not taking the house into confidence and facing us with a fait accompli”

After fixing the maritime belt in 1967, India realized the need to protect every inch of our territorial waters in view of finds of precious metals within our waters, yet it conceded Katcha Theevu to Srilanka. But in 1976, Article 297 of Constitution of India was amended for fortieth time “ All lands, minerals, and other things of value underlying the ocean within the territorial waters or the continental shelf, the exclusive economic zones of India shall be such as may be specified from time to time, by or any law made by the Parliament.”

In 1976 again Indian Parliament passed The Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and other Maritime Zones Act 1976. The act fixed the limit of territorial waters as the line every point of which is at a distance of 12 nautical miles from the nearest point of appropriate baseline.”

In his book entitled: Conflict Over Fisheries In the Palk Bay Region (Lancer, New Delhi, 2005) Prof V Suryanarayan says that it is very important for India to find ways for fishermen from Tamil Nadu to fish in Palk Bay/Palk Strait (up to 5 nautical miles from the north Sri Lankan coast) and around Katcha Theevu, because this is a traditional right as well as an economic necessity. According to him, a grave injustice was done to Tamil Nadu fishermen in 1974, when New Delhi decided to give in to the Sri Lankan government's contention that Katcha Theevu was part of Sri Lanka, and agreed to draw the maritime boundary line in a such a way that the island was included in the Sri Lankan side.

New Delhi had callously overlooked the fact that Katcha Theevu had been part of an Indian "Zamindari" and that Indian fishermen had, from time immemorial, fished in the waters around it, Suryanarayan says. The area around the island and beyond, nearer the Sri Lankan coast, is rich in prawns, and prawns are the main source of income for these fishermen since 1969. The annual fish production in the Palk Bay region is 85,000 tones today. Over a 100 fishermen have been killed, and catch and equipment worth millions of rupees, have been lost in the process. But the fishermen are undaunted. Although the Art 73 of the UN Law of the Sea prohibits shooting of straying fishermen, the Sri Lankan Navy had been quite trigger- happy. The Government of India could do little to stop it.

He argues that Art 5 of the 1974 maritime boundary agreement, read with statements of Indian ministers in parliament, gives Indian fishermen the right to fish around Katcha Theevu.

Given the deaths and the political fallout in Tamil Nadu, a State of India in 1991, the state Chief Minister, J Jayalalitha, called for the "retrieval" of Katcha Theevu from Sri Lanka. His suggestion is to take the island on "lease in perpetuity." In this case, sovereignty over the island will rest with Sri Lanka, but India will get the right to use the island and the waters around it. Suryanarayan recalls that in 1974, India gave Bangladesh Tin Bigha on such a lease, to settle the vexed question of access to enclaves in each other's territories. Why this cannot be replicated in the Indo-Sri Lankan case, he wonders. Chief Minister Jayalalithaa took the cue, and in 1994, asked the Central government to get the island on perpetual lease. She reiterated this demand in 2004 in a letter to the Indian Prime Minister.

 A country of India's size and resources should not only assess the dangers emanating from a changing strategic environment but, it should also zealously safeguard autonomy in decision making. The recently published Indian Maritime Doctrine highlights not only the importance of the control of the seas but also the necessity to deny its use to the adversary

Licensed Indian fishing in Palk Bay region

Suryanarayan strongly urges that India gets Sri Lanka to give in to its demand for licensed Indian fishing in Sri Lankan waters in the Palk Bay/Palk Strait area. He notices that in 2003, Sri Lanka had agreed to consider such a proposal mooted by India at the Prime Ministerial level. This is a "window of opportunity which India should exploit", he says.

To buttress its case, India can point out that in the 1976 maritime boundary agreement, it had unilaterally offered Sri Lanka, licensed fishing for three years in the Wadge Bank area, the experts says. Sri Lankan Tamil fishermen from Jaffna and Mannar are indeed opposed to poaching by Indian fishermen, but they have been practical enough to accommodate it with some conditions. A recent agreement allowed Indian fishermen to fish as close to 3 nautical miles from the North Western coast and 7 nautical miles from the Northern coast, provided the Indians did not use trawlers. Trawling, which sweeps the bottom of the sea, is what the Sri Lankan fishermen are really bothered about, not the traditional fishing methods.

The fishermen of the two sides seem to want to share the marine resources in the restricted Palk Bay area. Why can't the governments of India and Sri Lanka follow suit? Suryanarayan wonders. He is acutely aware that the Sri Lankan Establishment, represented by the Ministry of Foreign Affairs and Fisheries, is against licensed Indian fishing despite the 2003 offer. In 2003, Prime Minister Ranil Wickremesinghe was going out of the way to accommodate India and the offer was part of the mood of the time. But the mood had not percolated to officialdom and the rest of political system.

In her Public Interest Litigation Writ Petition, under Article 32 of the Constitution, Ms. Jayalalitha has appealed to the Supreme Court of India for an appropriate writ order or directive for declaring as unconstitutional the two agreements signed between India and Sri Lanka in 1974 and in 1976, under which the island of Katcha Theevu was ceded to Sri Lanka and the traditional fishing rights of Indian fishermen were given up. She has appealed for a directive to the Union of India to take appropriate steps for retrieving the island or alternately to take steps to obtain or regain the right of access to Katcha Theevu and right to engage in fishing around the island. She has also appealed for a directive to the Union of India to protect the lives and livelihood of Indian fishermen who regularly fish around the island. 

While researching on the subject, we had to face severe limitations. All documents relating to the Zamindari rights of the Raja of Ramand have been taken away to New Delhi and are kept behind the stonewalls of secrecy. However, there are number of secondary sources to prove, without an iota of doubt, that the island was a part of the Zamindari of the Raja of Ramand. The East India Company and the British Government upheld these claims. And when Zamindari was abolished after independence, the revenue jurisdiction came to Madras province. 

New Delhi did not dispute the Zamindari rights of the Raja of Ramand, but it was not certain that the Zamindari rights conferred sovereignty.  No one claimed that Zamindar was sovereign, but what must be highlighted is the fact that the sovereign had delegated the powers of collecting the revenue to the Zamindar. Once the Zamindari was abolished, all rights reverted to the Government. New Delhi’s argument is tantamount to questioning Indian unity. It must be remembered that on the eve of independence, large parts of India were under Zamindari system. In the nine provinces of British India, the Zamindari system covered 57 per cent of the area, the Ryotwari system covered 37 per cent and the Mahalwari system 5 per cent. If New Delhi’s (and Colombo’s) argument is accepted, the very existence of India as a united country will be at stake. 

A few other relevant points must be highlighted. If any Indian territory is to be ceded to a foreign power, the Constitution needs to be amended. In order to avoid such a contingency, New Delhi adopted the stance that Katcha Theevu was a “disputed territory”.  Indira Gandhi sought legal opinion whether India had historical claims on the island, but the opinion was not unanimous. While Niren De, then Attorney General was of the view that “on balance, the sovereignty over Katcha Theevu was and is with Sri Lanka”, MC Setalvad, former Attorney General, upheld India’s claims. Adding insult to injury, the principles of equi-distance and median line, the fundamental principles of delimitation of maritime boundaries, was not adhered to in the case of Katcha Theevu.  According to SP Jagota, then Director of the Legal and Treaties Division, “the boundary line between India and Sri Lanka followed the median line except as adjusted in the Palk Bay in relation to the settlement on the question of the Island of Katcha Theevu  

And a careful reading of Articles 5 and 6 of the 1974 Agreement, in conjunction with Indian External Affair Minister Swaran Singh’s clarification in Lok Sabha, clearly reveal that Indian fishermen continued to enjoy these rights in and around Katcha Theevu. But unfortunately these rights were bartered away by the 1976 Agreement, that too when India was under emergency clamped to freeze democracy.

It is surprising that no Government in  Indian State of Tamil Nadu have thought it fit to challenge the cession in the Supreme Court as the Government of West Bengal did at the time of the proposed transfer of Berubari to East Pakistan. Can they do so now after the lapse of 34 years?  It is possible that they may apprehend the law of limitation, but the time limit of 30 years, prescribed by Article 112 of the Limitation Act, 1963 does not apply to a suit in the Supreme Court in the exercise of its original jurisdiction. The matter can be argued whether Katcha Theevu had always been a disputed territory or it was a part of India or a no man’s island.

If the State Government in India is unable or unwilling to move the Supreme Court, it is open for a concerned citizen to seek judicial remedy through public interest litigation. The question will also arise whether the two international agreements, a matter relating to Public International Law, can be questioned in a Municipal Court. The answer is clear. No treaty can override the Constitution of India, which is the supreme law of the land.

But this issue could not be settled by the Supreme Court of India. The Srilankan Government is on record in its Parliament that:

However, a decision given by a Court of law in a jurisdiction outside Sri Lanka would not be binding on Sri Lanka. Any such Court Order or judgment will not alter or have an impact on a bilateral treaty concluded between two sovereign States. 

Hence our petition to the International Tribunal of the Law of the Sea is mailed today as last resort. Since all avenues to settle the maritime boundary and fishing rights of Indian Tamil fishermen are exhausted bilaterally and through legal framework of India, we are seeking justice from International Tribunal of the Law of Seas.

Indian fishermen are getting killed by Srilankan navy over years without any provocation just because of their ethnicity. These Indian citizens are neither terrorists nor freedom fighters seeking a homeland for Tamils. For thousands of years they have been fishing in the Bay of Bengal and Indian ocean, and not even colonial powers venture to kill them. Srilanka which tries to escape its Tamil genocide hiding behind India, can neither justify its killings of Indian Tamils nor India can too long hide the skeletons it its cupboards. The time for humanity to ask India, why you tolerated the killings of your own citizens for decades had come. If stray violence erupts in Australia Indian Prime Minister acts fast. If it is Mumbai blasts his government gathers momentum, but when it comes to periodical killings of Indian citizens by Srilanka, India freezes into slumber, and this prejudice against Tamils should change, civilized democracies in UN must advice India. Having waited for India to protect the interests of Indian Tamil fishermen’s fishing rights, we had to knock global institutions to secure justice and compensation for Indian citizens from the trigger happy Srilankan Government.

The global efforts led to the Convention of the Law of the Sea which had been signed and ratified by India on 29th June 1995 and by Srilanka on 19th July 1994. After this milestone in international law, there arose a necessity to re-demarcate Indian territorial waters. Dravida Peravai, an Indian political party launched a campaign among the Members of Indian Parliament on the necessity to redraw the maritime belt and to retrieve Katcha Theevu bartered to Srilanka in 1974.

Srilanka had been killing Indian Tamil fishermen for decades in the Palk Straits. It cannot claim right over Indian Territorial waters, or in international waters of Palk Straits in Bay of Bengal. As per International Court of Justice Rep 1951 page 116: “The Anglo-Norwegian Fisheries case, Court observed that the states are not completely free in respect of delimitation of territorial waters with regards to other states .The delimitation of Sea areas has always been an international aspect, it cannot merely be dependent on the will of the coastal state as expected in its municipal laws. Although it is true that the act of delimitation is necessarily a unilateral act because only the coastal state is competent to undertake it, the validity of the delimitation with regards to other states depends upon international law.

The Palk Strait is a strait that lies between the Tamil Nadu state of India and the island nation of Sri Lanka. It connects the Bay of Bengal to the northeast with the Gulf of Mannar to the south. The strait is 40 to 85 miles (64-137 km) wide. The strait is named after Robert Palk, who was a Governor of Madras Presidency (1755-1763) during the British Raj period. Srilanka is not free to delimit its territorial waters and it is bound by international law, as per the judgment in The Anglo Norwegian case in the International Court of Justice.

The question of delimitation of Sea between states with opposite or adjacent states as prescribed in Article 15 of the Convention on the Law of Sea states: “where the coasts of two states are opposite or adjacent to each other, neither of the two states is entitled failing agreement between them to contrary, to extend its territorial sea beyond the meridian line every point of which is equidistant from the nearest point of the baselines from which the breadth of the territorial seas of each of the two states is to be measured. The above position does not apply, however, where it is necessary by reason or historic title or other special circumstances to delimit the territorial seas of the two states in a way which is at variance therewith.’

A] Srilanka had been unilaterally delimiting its territorial waters. The faux pas committed by India in handing over Indian island of Katcha Theevu had created more confusion. Further India has many islands belonging to its territory in the Gulf of Mannar. The Gulf of Mannar has a chain of 20 islands located between 8 º 48' N, 78 º 9' E and 9 º 14' N, 79 º 14' E on the southwest coast of India. All islands in the Gulf of Mannar have fringing reefs. In addition, there is a 8 km long reef in the Palk Bay adjacent to the Gulf of Mannar, as well as patching coral formation in the passage (Adam's Bridge) between India and Sri Lanka.The Gulf of Mannar is particularly important for Green turtle and sea cow population, both of which depend on the large sea grass beds particularly around Musal, Appa and Balayamunai islands. Olive Ridley turtle is also occasionally found in this area. The pro-chordate Balanoglossus is found in the northern reefs. Mangroves are found on all islands and are particularly extensive in the Mandapam group. Most of the islands have no freshwater and are therefore uninhabited. The most productive chank and pearl oyster beds in India are found near Tuticorin and Kilakarai. The Windowpane oyster Placuna placenta is also found in the same area. Large quantities of molluscan shells for the ornamental trade are collected in this area. Recently, native people of this area have begun developing tourism also.

The delimitation of Indian territorial waters or Srilankan territorial waters had not taken into account these islands that belong to India. Hence we urge the International Tribunal on Law of the Sea to go for rational delimitation of the territorial waters of both countries. In case Srilankan state refuses to abide by such delimitation, we urge India to take the issue before International Court of Justice. The International Court of Justice on 15th March 2001 in the Case Concerning Maritime Delimitation and Territorial questions Quatar and Bahrain had cited Article 15 and also pointed out that it is virtually identical to Article 12 paragraph 1 of the 1958 Convention of the Territorial Sea. The Court said that the contiguous zone is to be regarded as having customary character. It often referred to the equal-distance/ special circumstances rule. India had forgotten to restrain Srilanka from its unprovoked killing of hundreds of Indian Tamil fishermen, in view of the ambiguity over territorial waters.

Katcha Theevu is 17 kilometers from Indian town of Rameswaram. It comes under the contiguous zone even if 12 nautical miles is accepted as territorial waters from the coast. But Katcha Theevu had been an Indian Territory for centuries. It was one among the 8 islands belonging to the Tamil Kingdom of Ramnad. As per the copper plate inscriptions unearthed as archaeological findings of 1531 it was in the possession of Sethupathy Kings who ruled Indian state of Ramnad. The Sea between India and Srilanka is even today known as Sethu Samudram, which means the Seas of Sethupathy kings. This toponomical evidence also proves it to be Indian Territory. The East India Company of the Britain had obtained this Katcha Theevu Island on lease in 1822 from the Sethupathy King. In 1880 one Abdul Kader of Kilakkarai, a village in Tamilnadu state of India had obtained on lease Katcha Theevu, Kuthukaal Tivu, and Mannali tivu from the District Collector of Ramnad, under Madras Presidency of India. In 1913 The Government of Madras Presidency had obtained lease of Katcha Theevu from the King Sethupathy of the Princely State of Ramnad, and had given fishing rights to fishermen of Madras Presidency.

In 1947 one Mr.Mohammed had taken lease of the island of Katcha Theevu which was registered in the Sub-Registrar’s office of Indian town of Rameswaram [Ref: Reg.No. 278/1948. After India attained independence the Indian State of Madras by way of Government Order No: 2093 dated 11.8.1949 declared that Katcha Theevu as barren land under Rameswaram revenue village Survey Number: 1250 in an area of 285 acres and 20 cents. Thus for centuries   Katcha Theevu was under the Princely state of Ramnad in British India, and under Government of Madras in Independent India.

Srilanka clandestinely sent it troops to that uninhabited island in 1955, for training their naval personnel. There was uproar in Indian Parliament. But Srilanka went on claiming rights over that Indian Territory. In 1974 India conceded that territory to Srilanka through an agreement which India claimed will protect the fishing rights of Indian Tamil fishermen and the right to worship the lone church that was built in 1939. Srilanka misinterpreted the agreement by saying the Indian Tamil fishermen have rights only to dry their nets in the island and Indian Tamil citizens have no right to fishing. Using this misinterpretation, Srilanka till date goes on killing spree of Indian Tamil fishermen.

 Hence we Indian Tamils are urging our Government and the International Tribunal on the Law of the Sea to redefine our territorial waters to protect the lives of Indian Tamil citizens of India. Srilanka in its madness to ethnic cleanse Tamils of its soil indulges in cross border terrorism to annihilate Indian Tamil fishermen.

We urge the International Tribunal on the Law of Seas to order for:

A] scrapping the Indo—Srilankan agreement on Katcha Theevu signed in 1974.

B] re-demarcating the territorial waters of India, not only taking into account the landmass of the Southern mainland of India  facing Bay of Bengal but also the baselines of the 20 islands of India in the Palk Strait, more particularly in the Gulf of Mannar.

C] defining the equal-distance not from mainland but various points from these 20 islands.

D] ensuring the traditional and historical fishing rights of Indian Tamil fishermen in India’s territorial waters, contiguous areas, and right to enjoy the freedom of seas in international waters.

E] directing the International Criminal Court of Justice to probe the thousand killings of Indian fisherman by Srilankan navy, and to punish the naval authorities and the Srilankan President Mahinda Rajapakshe for the genocide of Indians who were not demanding independent nation, but were in India for centuries enjoying the freedom of seas and pursuing fishing profession in peace.

F] directing the Srilankan Government to pay damages and compensation to all lives killed by Srilankan navy since 1974 to 2009.Geographic Location of Tamil Nadu:

          Tamil Nadu the Southern most state in India has a geographical extent of 1, 30,058km². It is flanked by Andhra Pradesh and Karnataka in the north and North West, the Indian Ocean in the south, Kerala in the west and Bay of Bengal in the east. It is located between 8° 00'-13° 30'N latitude and 76° 15'-80° 18'E Longitudes. Physiographic ally the state can be divided into two broad divisions as the eastern coastal plains and the hills of north and east, which is endowed with a varied coastal habitats like mangroves, corals, seaweeds, sea grass beds, salt marshes, mudflats, sand dunes etc. Tamil Nadu coast is the longest coastline (1076km) in the East Coast of India. Ports, fishing harbors and a variety of coastal industries like nuclear and thermal power plants, refineries, fertilizers and marine chemicals are situated on the coast of Tamil Nadu. Chennai, the capital of Tamil Nadu, is an important coastal city of India having major ports and many industries.

          The state has a number of rivers, estuaries and lagoons. The rivers flow west to east towards the Bay of Bengal. Some of the important rivers are Kaveri, Vaigai, Tampraparni, Periyar, and Pennar. The River Kaveri is the major estuary in Tamil Nadu and the minor estuaries include Vellar, Pazhayar, and Adyar etc. The lagoons are Pulicat Lake (South) and Muthupettai. The state has a maximum temperature of 43° C and a minimum temperature of 18° C. The monsoon season is usually during October to December. Tamil Nadu is well developed in communications, a wide network of national and state highways as well as railway lines serve the state.
                                                                                        
The area of 560 sq.km encompassing 21 uninhabited islands, surrounding coral reef areas and shallow water habitat is found to be the nursery ground for many of the organisms living in Gulf of Mannar and hence declared as Marine National Park in 1986. The 21 islands along the coast between Rameshwaram and Tuticorin as four groups:

1 .Mandapam Group (7 islands): Musal, Manoli, Manoliputti, Poomarichan, Pullivasal, Krusadai and Shingle.

2. Keezhakkarai Group (7 islands): Yaanaipar, Vallimunai, Poovarasanputti, Appa,Thalaiyari, Vaalai and Mulli.

3. Vembar Group (3 islands): Upputhanni, Pulivinichalli and Nallathanni.


4. Thoothukudi Group (4 islands): Vaan, Koswari, Kariyachalli and Velanguchalli.     

Declare Srilanka as Terrorist State

American President Obama
Declare Srilanka as Terrorist State    


   
“KARAIKAL UNION TERRITORY STRUGGLE GROUP, from India urges the President of United States of America Mr.Barack.H.Obama to declare Srilanka as terrorist state. Srilankan state sponsors terrorism against its own Tamil civilian population, which they claim as fight against freedom fighters and its own journalists, opposition leaders and even their kinsmen with conscience for human dignity.  But in no way Srilanka can justify its terrorist attacks on Indian Tamil fishermen. Our fishermen over centuries have been pursuing their professional pursuits like free birds, and these Indian Tamils are at the receiving end of Srilankan State sponsored terrorism in mid-seas pursuing their genocide beyond borders. This is cross border terrorism. "


 19th Feb.2009

President Mr.Barack H.Obama                                                             
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington DC 20520

Respected President

KARAIKAL UNION TERRITORY STRUGGLE GROUP, from India urges the President of United States of America Mr.Barack.H.Obama to declare Srilanka as terrorist state. Srilankan state sponsors terrorism against its own Tamil civilian population, which they claim as fight against freedom fighters and its own journalists, opposition leaders and even their kinsmen with conscience for human dignity.

But in no way Srilanka can justify its terrorist attacks on Indian Tamil fishermen. Our fishermen over centuries have been pursuing their professional pursuits like free birds, and these Indian Tamils are at the receiving end of Srilankan State sponsored terrorism in mid-seas pursuing their genocide beyond borders. This is cross border terrorism.

We all know that "State Sponsors of Terrorism" is a designation applied by the United States Department of State to nations who are designated by the Secretary of State "to have repeatedly provided support for acts of international terrorism.

The list began on December 29, 1979 with Libya, Iraq, South Yemen, Syria and Pakistan and now only first 4 are in current list, excluding Pakistan.

The sanctions which the US imposes on countries on the list are: State Sponsors of Terrorism Countries determined by the Secretary of State to have repeatedly provided support for acts of international terrorism are designated pursuant to three laws: section 6(j) of the Export Administration Act, section 40 of the Arms Export Control Act, and section 620A of the Foreign Assistance Act. Taken together, the four main categories of sanctions resulting from designation under these authorities include restrictions on U.S. foreign assistance; a ban on defense exports and sales; certain controls over exports of dual use items; and miscellaneous financial and other restrictions.

Designation under the above-referenced authorities also implicates other sanctions laws that penalize persons and countries engaging in certain trade with state sponsors.

Currently there are four countries designated under these authorities: Cuba, Iran, Sudan and Syria. The dates of declaration given in the list. Cuba March 1, 1982, Iran January 19, 1984, Sudan, August 12, 1993, Syria December 29, 1979.

On Feb 7 of 2009: The spokesman for India’s ruling Congress party Mr.Manish Tiwari called on the international community to consider declaring Pakistan a terrorist state in the wake of the release of Dr Abdul Qadeer Khan. “The world should now think whether to declare Pakistan a terrorist state,” Manish Tewari, the party’s spokesman, said in New Delhi. By linking his call to the release of Dr A. Q. Khan, the spokesman ensured that his words were not missed during next week’s visit to the region by US special representative Richard Holbrooke.“Pakistan is not only exporting terrorism, but also posing danger by allowing nuclear weapons to fall into the hands of terrorists,” Mr. Tewari told journalists. In separate comments, Gen Deepak Kapoor, the chief of the Indian Army, said the “terror infrastructure in Pakistan is existing and active”. Braving chilly winter agitated Indian Americans gathered in front of the UN headquarters in mid-town Manhattan recently to demand the world body declare Pakistan a terrorist state. Raising anti-Pakistan slogans and displaying banners and placards denouncing the Mumbai terror outrage, Indian Americans alleged that almost all the major terrorists attacks of the world in recent years have their bases in Pakistan. As such it was high time the United Nations, the powerful Security Council in particular, takes measure to declare it as a terrorist state. The peaceful demonstration, which lasted for about two hours, was organized by Overseas Friends of BJP (OFBJP). "Pakistan should immediately be declared as a terrorist State," said Rajesh Shukla of the OFBJP. In a memorandum submitted to the Secretary General, Ban Ki-moon, the OFBJP urged him to take necessary action to ensure that terrorists from Pakistan do not strike again. "We urge the Security Council to immediately pass a resolution in this regard," the memorandum said.

Taking cue from the initiatives of both the ruling party and opposition party of India, we are now raising the demand to declare Srilankan state as terrorist state by USA and UN and urge the leadership of USA to use its clout in Security Council to impose sanctions on Srilankan Government. The public interview of Srilankan President Mahinda Rajapakshe that he will defy UN and UN has no locus standi to intervene in Srilanka, while it executes Tamils, annihilates Tamils, engage number plate-less white van attacks on its adversaries and media men in broad daylight amidst high security zones, proves that Srilanka is a Terrorist State and need to be branded so by USA and UN with imposition of sanctions.

We urge The USA President Mr.Barack H.Obama, whom 21st century sees not only a leader of a biggest democracy but a new hope, a redeemer, a savior of all oppressed, racially discriminated people in the world, where Tamils are the target of this century like Jews were the targets in 20th century, to declare Srilanka as terrorist state and impose sanction like the ones relevant in USA.

1. A ban on arms-related exports and sales.

2. Controls over exports of dual-use items, requiring 30-day Congressional notification for goods or services that could significantly enhance the terrorist-list country's military capability or ability to support terrorism.

3. Prohibitions on economic assistance.

4. Imposition of miscellaneous financial and other restrictions, including:

Requiring the United States to oppose loans by the World Bank and other international financial institutions; Lifting diplomatic immunity to allow families of terrorist victims to file civil lawsuits in U.S. courts; Denying companies and individuals tax credits for income earned in terrorist-listed countries; Denial of duty-free treatment of goods exported to the United States; Authority to prohibit any U.S. citizen from engaging in a financial transaction with a terrorist-list government without a Treasury Department license; and Prohibition of Defense Department contracts above $100,000 with companies controlled by terrorist-list states are actions, which in whole or anyone appropriate should be imposed on Srilanka, particularly USA must stop Israel and Pakistan supplying arms to Srilankan army and through UN urge other nations including China to stop arms supply to the killer squads called army of Srilanka.

We have been urging Indian Government to sue the Srilankan Government in the International Court of Justice.  Only States are eligible to appear before the Court in contentious cases.  At present, this basically means the 192 United Nations Member States.  We are aware that The Court has no jurisdiction to deal with applications from individuals, non-governmental organizations, corporations or any other private entity. However, a State may take up the case of one of its nationals and invoke against another State the wrongs which its national claims to have suffered at the hands of the latter; the dispute then becomes one between States. We are urging India to take the Katcha Theevu maritime boundary dispute to International Court of Justice.

Judgments delivered by the Court (or by one of its Chambers) in disputes between States are binding upon the parties concerned.  Article 94 of the United Nations Charter lays down that “each Member of the United Nations undertakes to comply with the decision of [the Court] in any case to which it is a party”. Judgments are final and without appeal.  If either of the parties challenges their scope or meaning, it has the option to request an interpretation.  In the event of the discovery of a fact hitherto unknown to the Court which might be a decisive factor, either party may apply for revision of the judgment. As regards advisory opinions, it is usually for the United Nations organs and specialized agencies requesting them to give effect to them or not by whatever means are appropriate for them.

 We bring to the notice of Indian Government about some of the recent cases before the International Court of Justice such as Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine) - Judgment of 3 February 2009. 18/12/2008 - Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia)

Though with regards to maritime dispute we can urge Indian Government, for the Srilankan State sponsored attacks on Indian Tamils in international waters, we have to urge only the Members of the Security Council and UNO to brand Srilanka as terrorist state and to impose sanctions on it for violating UN directives.

Indian political parties in power in the State of Tamilnadu again and again raised the issue of Indian Tamils right to living and fishing. Tamil Nadu Chief Minister M. Karunanidhi asked then Prime Minister Atal Behari Vajpayee, to take up with the Sri Lankan authorities the issue of hardships faced by Indian fishermen in enjoying their traditional fishing rights in the waters around Katcha Theevu Island, The Hindu, newspaper report said. In his meeting with the Prime Minister Mr.Karunanidhi said Indian fishermen had the right to fish in the waters around Katcha Theevu Island as per the Indira Gandhi-Srimavo Bandaranaiake settlement of 1974. 

Monday, 21 July 2008  Inaugurating a fast against killing of Tamil fishermen by the Sri Lankan Navy, Tamil Nadu Chief Minister M. Karunanidhi said on Saturday that Katchatheevu was ceded to Sri Lanka, brushing aside the objection raised by the DMK government in 1974, as reported by The Hindu. Mr. Karunanidhi said though the 1974 agreement between India and Sri Lanka included the rights of the Tamil fishermen to fish in and around Katcha theevu, to pray in the church and to dry the nets, they were taken away when the Emergency was declared in the country. After the DMK government was dismissed, correspondence between Sri Lanka and India led to the rights of Tamil fishermen being deprived in 1976. 

In Indian State of Tamilnadu Opposition leader and AIADMK General Secretary J Jayalalithaa had moved the Supreme Court to retrieve the Katchatheevu Islet from Sri Lanka. The killing of Tamil fishermen, allegedly by the Lankan Navy, on July 9 and 12 had set off a wave of protests in the coastal districts coupled with the demand to retrieve the islet which witnessed a number of shootings at fishermen from the state as well. According to the UN Convention on the Law of the Sea, territorial waters means the area from the baseline on the coast to 12 nautical miles into the sea, Jayalalithaa said, adding that as per this definition, the 285-acre, uninhabited Katchatheevu islet, lying at a distance of 11 nautical miles from Ramanathapuram, fell within Indian waters.

Sept 12 2008 Sri Lankan Foreign Affairs Minister Rohitha Bogollagama has said “Katchatheevu is a matter settled. As settled as much as Matara in the south of Sri Lanka to Sri Lanka. That’s how Sri Lanka views Katchatheevu. There is no issue. The fact that Katchatheevu is there in the northern part of Sri Lanka doesn’t mean anything. It is as much as a part of Sri Lanka in every sense of the word, so there is no further discussion needed on that.”

The ruling party of Tamilnadu and Opposition leader of Tamilnadu, a state in Indian Union have voiced concern and are trying to secure the fishing rights of Indian Tamils through representations to Indian Government and Supreme Court of India. These actions apart a reply given by the Indian Government to Indian Member of Parliament Mr. D.Raja National Secretary Communist Party of India, as told by him on January 8th January of 2008 reveals that Indian Union Agriculture Minister Sharad Pawar had written to him stating that as per the agreement the Indian fishermen can only dry their nets and offer prayers at the St Antony's church in the island. "This position is not acceptable," he said and wanted the Centre to renegotiate the issue and arrive at a settlement to restore the rights of Indian fishermen.

Sri Lankan government resorts  to unprovoked firing upon the Indian fishermen, resulting in the loss of lives of fishermen once in few days repeatedly for years together, the Indian government, being a party to the aforesaid agreement, was duty bound to enforce the traditional fishing right of Indian fishermen off the Katchatheevu island.

The Supreme Court of India, in a case relating to the Indo-Pakistan agreement on Berubary Union and exchange of enclaves, ruled that any ceding of Indian Territory to another country resulted in “diminution of the Territory of Indian Union,” and therefore must be endorsed by Parliament through a constitutional amendment as laid down by Article 368. Since no such step was taken by the Indira Gandhi Government or any subsequent Government of India, Dr Manmohan Singh should seriously consider moving the Supreme Court to test the validity of conceding Katcha Theevu to Sri Lanka, the Opposition Leader of Tamilnadu Miss J.Jalalalitha had voiced demand and gone to Supreme Court of India. We are not debating the merits or demerits of a case pending in Indian Courts. We are just narrating the stand of various political parties of India in this regard.

Our prayers to The President is that already Former Attorney General of USA had filed 1000 page charge sheet against two American citizens for committing genocide against Tamils of Eelam who are fighting for a separate homeland.

Bruce Fein, counsel for US-based group Tamils Against Genocide (TAG), recently submitted to United States Attorney General, Mr Eric Holder, the Model Indictment charging U.S. citizen and Sri Lanka's Defense Secretary, Gotabaya Rajapaksa, and U.S. green card holder and Sri Lanka's Army Commander, Sarath Fonseka, for genocide, war crimes and torture against Tamils in Sri Lanka. The Counsel urged the Department to open a grand jury investigation into the crimes, based on evidence amassed in the three volume 1000-page document which the Counsel said "amply satisfies the Department's threshold for commencing a criminal investigation."

 But Indian Tamil fishermen, more than 1000 people have been killed in mid seas, just because they are Tamils, and this will prove beyond an iota of doubt that Srilanka pursues genocide as its goal. One of the constituents of KUTSG, Dravida Peravai is collecting facts and figures to submit in the same case, to get justice for Indian Tamil lives.

Hence we the the Karaikal Union Territory Struggle Group, a non-political peoples movement demanding separate Union Territory status for Karaikal within Unitary Indian state, in view of the economic neglect of the enclave of former French colony Pondicherry ever since its merger with India, are urging you to step in decisively.

It is needless to recall that after African Negroes were liberated from the clutches of slavery, British India only supplied plantation labour to all countries to replace African slaves. When in British Parliament there were protests, the practice ceased in British India.

Instead our Tamil brethren from the then French colony of Pondicherry only slaves were shipped to all Caribbean nations. That curse for Tamils continues even in this century. By genocide Srilankan Government wants to subjugate whole Tamils as slaves in their own homeland.

We hope you will redeem Srilankan Tamils from slavery and write new Profiles in Courage engraving your name in every Tamil heart and history. We only want you to follow the precedent of Franklin D. Roosevelt who brought together other nations to defeat Nazis, who wanted ethnic cleansing of Jews.

It is time you take all steps to stop the genocide of Tamils and save Indian Tamil lives too lost almost once in few days for years together in the mid sea of Bay of Bengal.

With Regards
Yours sincerely
N.Nandhivarman, Hon.President
A.S.T.Ansari Babu, General Secretary.
Ki.Subramanian, Chairman,
V.S.Nallusamy Vice Chairman,
Deputy Secretary Sundarraj.

KARAIKAL UNION TERRITORY STRUGGLE GROUP
52, Church Street, Karaikal 609602, India : Tel +091-4368-224599
Hon. President N.Nandhivarman  Chairman .K.Subramanian Vice-Chairman V.S.Nallusamy, General Secretary A.S.T.Ansari Babu Treasurer : S.Radhakrishnan ,Deputy Secretaries : R.Sundarraj, O.S.Uduman, C.Raja , Public Relations Officer: A.A.Rahman, Propaganda Secretary.K.Krishnakumar ,Youth Wing Secretary N.P.Kumanan, Deputy secretaries R.Ayyamperumal, A.Raja Mohammed, T.Dharpareswaran ,Labour Wing Secretary : V.Jyothilingam Agricultural Wing Secretary M.Sheikh Mohammed. Joint Secretary M.Singaravelu, Minority Wing Secretary S.George, Joint Secretary A.Ahamed Maraicar, Organizers: Karaikal North: S.M.Faried, Karaikal South M.I.Samsudeen, Kottucherry: Subha.Sureshrajan Nedungadu: M.Singaravelu, T.R.Pattinam; Karai Jinna, Neravy: T.K.S.M.Kanagasundaram